Tag Archives: ผู้ฝึกสอนหมากล้อมดีเด่น

รางวัลนักกีฬาดีเด่น และผู้ฝึกสอนดีเด่น สรุปเหรียญหมากล้อม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม 2565 มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และทีมหญิง

christian mingle trial reddit best site for free nsa hookups