Tag Archives: ผลประกวดคำขวัญ

ผลประกวดคำขวัญ หัวข้อ “หมากล้อมกับโควิด19”

ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดนนทบุรี Go Family ประกาศผลการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “หมากล้อมกับโควิด19” โดยมีผู้สนใจส่งคำขวัญประกวดทั้งสิ้น 147 ท่าน