เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม MAMA CUP GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018


บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม MAMA CUP GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท  Presented by CENTRAL PLAZA ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

หมายเหตุ : ผู้สมัครประเภท Friendship (ทีม 3 คน)  ที่แข่งกระดาน 9×9 ในวันเสาร์ที่ 18 ส.ค.2561 เสร็จแล้วสามารถมาแข่งกระดาน 13×13 ได้อีก ในวันอาทิตย์ที่ 19ส.ค.2561 ฟรี มีรางวัลเท่ากับกระดาน 9×9

พิเศษ…สำหรับนักกีฬาที่สมัครไม่ทัน  และยังต้องการที่จะสมัคร ขอให้ท่านทำตามนี้ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม EXEL  2.กรอกสมัคข้อมูลผู้สมัครในแบบฟอร์ม EXEL ให้เสร็จเรียบร้อย 3. โอนเงินให้ บมจ.สหพัฒนพิบูล ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8793500888 4.ส่งไฟล์ EXEL และหลักฐานการโอนเงินไปยัง ajkuad707@gmail.com

*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม EXEL 

 

ระเภทการแข่งขันและเงินรางวัล

1 ประเภท HIGH DAN – PROFESSIONAL ระดับฝีมือ 5 ดั้ง ขึ้นไป และมืออาชีพ
The Winner 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
Runner Up 1 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 2 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 3 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 4 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Best Thai 1-4 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

2 ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 3-4 ดั้ง
The Winner 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 1 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 2 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 3 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

3 ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 1-2 ดั้ง
The Winner 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 1 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 2 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 3 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

4 ประเภท HIGH KYU ระดับฝีมือ 1-4 Kyu
The Winner 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 1 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 2 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 3 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

5 ประเภท LOW KYU ระดับฝีมือ 5-8 Kyu
The Winner 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 1 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 2 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมโล่รางวัล

6 ประเภท KYU อายุไม่เกิน 16 ปี
The Winner 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

7 ประเภท KYU อายุไม่เกิน 14 ปี
The Winner 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

8 ประเภท KYU อายุไม่เกิน 12 ปี
The Winner 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

9 ประเภท KYU อายุไม่เกิน 10 ปี
The Winner 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

10 ประเภททีม FRIENDSHIP อายุมากกว่า 10 ปี (ทีมละ 3 คน)
The Winner 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

11 ประเภททีม FRIENDSHIP อายุไม่เกิน 10 ปี (ทีมละ 3 คน)
The Winner 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร

ค่าสมัคร
1 ประเภท High Dan 500 บาท
2 ประเภท Low Dan (1-4 ดั้ง) 400 บาท
3 ประเภท High Kyu และ Low Kyu 300 บาท
4 ประเภท Kyu รุ่นอื่นๆ 200 บาท
5 ประเภททีม Friendship 300 บาท
6 นักกีฬาผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 1000 บาท
7 นักกีฬาผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ (เข้าพักที่ผู้จัดเตรียมไว้) 150 USD (ห้องพักคู่) หรือ 235 USD (ห้องพักเดี่ยว)
8 ผู้ติดตามนักกีฬาต่างชาติ (เข้าพักที่ผู้จัดเตรียมไว้) 200 USD
หมายเหตุ: นักกีฬาต่างชาติและผู้ติดตามที่เข้าพักในโรงแรมที่ผู้จัดเตรียมไว้ 4 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ มีบริการรถรับส่งโรงแรม-สนามบิน รถรับส่งโรงแรม-สถานที่แข่งขัน และโปรแกรมท่องเที่ยว1วัน
การชำระเงินค่าสมัคร ผ่านทาง link
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-318 0062 ต่อ1375 หรือช่องทางเวบไซด์ www.thaigo.org และ facebook/mamacupgointernationalchampionship

 

รายละเอียดการสมัคร

1 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 2561
2 รับสมัครจำนวนจำกัดแต่ละประเภทดังนี้
ประเภท HIGH DAN และ PROFESSIONAL ระดับฝีมือ 5 ดั้ง จำนวน 64 ท่าน
ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 3-4 ดั้ง จำนวน 128 ท่าน
ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 1-2 ดั้ง จำนวน 128 ท่าน
ประเภท HIGH KYU ระดับฝีมือ 1-4 Kyu จำนวน 128 ท่าน
ประเภท LOW KYU ระดับฝีมือ 5-8 Kyu จำนวน 128 ท่าน
ประเภท KYU อายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 128 ท่าน
ประเภท KYU อายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 128 ท่าน
ประเภท KYU อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 128 ท่าน
ประเภท KYU อายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 128 ท่าน
ประเภททีม FRIENDSHIP อายุมากกว่า 10 ปี (ทีมละ 3 คน) จำนวน 64 ทีม
ประเภททีม FRIENDSHIP อายุไม่เกิน 10 ปี (ทีมละ 3 คน) จำนวน 64 ทีม
3 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่ออัพเดตผู้สมัครได้ทาง เพจ MAMA CUP GO International Championship โดยเริ่มอัพเดตรายชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4 การนับอายุเกินไม่เกิน ให้นับตาม พ.ศ. เกิด โดยใช้ปี 2551เป็นเกณฑ์หลัก
เช่น เด็กที่เกิดในปี 2551 จะต้องเข้าแข่งขันในรุ่นอายุเกิน10 ปี แต่ถ้าเกิดหลังปี 2551 จะเข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน10 ปี
5 ผู้ที่อายุน้อยกว่ารุ่นที่สมัครสามารถแข่งข้ามรุ่นหรือแข่งขันในระดับ OPEN KYU ได้
6 กรณีรางวัลBEST THAI หากมีนักกีฬาไทยติด1ใน8 จำนวนกี่คน ก็จะลดจำนวนรางวัล BEST THAI ลงไปตามนั้น
7 สำหรับสถานศึกษาที่ ต้องการหนังสือเชิญ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-318 0062 ต่อ 1375

กฎกติกาในการแข่งขัน

1 จำนวนรอบการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครบางประเภทมีน้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถเพิ่มรอบการแข่งขันให้เหมาะสมได้
2 การแข่งขันประเภทHIGH DAN มีเวลาฝ่ายละ 1.10 ชม หลังหมดเวลามี byo 20 วินาที 1ครั้ง
3 การแข่งขันประเภทLOW DAN มีเวลาฝ่ายละ 1.10 ชม ไม่มี byo
4 ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดหมดเวลาโดยที่เกมยังไม่จบ ให้ถือว่าแพ้เวลา
5 ในกรณีที่รูปเกมมีลักษณะที่ชัดเจน ว่าฝ่ายหนึ่งชนะแน่นอนแล้ว แต่ผู้เล่นอีกฝ่ายจงใจใช้เงื่อนความได้เปรียบทางด้านเวลาให้เป็นประโยชน์ ให้ผู้แข่งขันขอหยุดเวลา และขอรับตัดสินชี้ขาดจากกรรมการ
และเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่น การตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
6 การจบเกมคือ เมื่อฝ่ายหนึ่งคิดว่าจบแล้วให้บอก “ ผ่าน .” ถ้าอีกฝ่ายบอก “ ผ่าน .” ด้วยให้ถือว่าเกมจบลง ถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยสามารถเดินหมากต่อได้ หากเป็นไปตามในกรณีข้อ 5 ให้ใช้กฎตามที่ข้อ5กล่าวไว้ แต่ถ้าฝ่ายที่ บอก “ ผ่าน .” ก่อน ปล่อยให้เวลาหมดลงโดยไม่ยอมหยุดเวลา หรือเรียกกรรมการ จะถือว่าฝ่ายนั้นเป็นผู้แพ้เวลาในทันที ในกรณีที่สองฝ่ายบอกผ่านแต่รูปเกมยังไม่จบดีและไม่สามารถนับคะแนนได้ กรรมการมีสิทธินับคะแนน หรือให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันต่อไปได้
7 คำว่า “ จบเกม” คือ ผู้เล่นสองฝ่ายเดินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องของขนาดพื้นที่
นั่นคือเหลือแต่เขตฉนวนหรือจุดดาเมะในภาษาญี่ปุ่น แต่ในกรณีที่เมื่อวางหมากในเขตฉนวนประชิดติดกันแล้ว อีกฝ่ายยังสามารถเดินหมากจับกินฝ่ายตรงข้ามได้ แบบนั้นถือว่ายังไม่จบเกมยังมีผลสัมพันธ์กับการแพ้ด้วยเวลาอยู่
8 โคมิ หรือแต้มต่อ กระดานขนาด 19*19 แต้มต่อ 6.5
กระดานขนาด 9*9 แต้มต่อ 1.5
9 การประท้วงใดๆจะต้องกระทำในทันทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น กรรมการจะไม่รับการประท้วงใดๆที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ผ่านไปเกินกว่า1 นาทีแล้ว เว้นแต่กรรมการเดินเข้ามารับการประท้วงนั้นไม่ทันท่วงที โดยมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนว่านักกีฬามีเจตจำนงประท้วง และออกเสียงเรียกกรรมการแล้ว
10 เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการกระดาน 19×19
Professional – High Dan     Low Dan & Kyu
วันที่ 18 สิงหาคม
 9.00 – 10.00 พิธีเปิด
 10.00 – 12.30 แข่งขัน round 1
12.30 – 13.30 พัก
13.30 – 16.00 แข่งขัน round 2
16.30 – 19.00 แข่งขัน round 3
วันที่ 19 สิงหาคม
 8.30 – 11.00 แข่งขัน round 4
11.00 – 12.00 พัก
12.00 – 14.30 แข่งขัน round 5
15.00 – 17.30 แข่งขัน round 6
17.30 น พิธีมอบรางวัล
กำหนดการกระดาน 9×9
วันที่ 18 สิงหาคม
 9.00 – 10.00 พิธีเปิด
10.00-11.00 แข่งขันรอบ 1
11.00-12.00 แข่งขันรอบ 2
12.00 – 13.00 พัก
13.00-14.00 แข่งขันรอบ 3
14.00-15.00 แข่งขันรอบ 4
15.00-61.00 แข่งขันรอบ 5
16.00-17.00 แข่งขันรอบ 6
17.30 พิธีมอบรางวัล
กำหนดการกระดาน 13×13
วันที่ 19 สิงหาคม
 9.00 – 9.30 ลงทะเบียน
10.00-11.00 แข่งขันรอบ 1
11.00-12.00 แข่งขันรอบ 2
12.00 – 13.00 พัก
13.00-14.00 แข่งขันรอบ 3
14.00-15.00 แข่งขันรอบ 4
15.00-61.00 แข่งขันรอบ 5
16.00-17.00 แข่งขันรอบ 6
17.30 พิธีมอบรางวัล