เปิดรับสมัครการอบรมการใช้โปรแกรม Macmahon รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครการอบรมการใช้โปรแกรม Macmahon รุ่นที่ 2

สถานที่จัดอบรม: อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่จัดอบรม: วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
เปิดลงทะเบียนรับสมัครจนกว่าผู้สอบจะเต็ม
👥วิธีการสมัครมีขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินค่าสมัครอบรม หมายเลขบัญชี หมายเลขบัญชี 029-8-46210-9 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ นายสัจจา ชัยภิบาล
2. กรอกข้อมูลรับสมัคร พร้อมเเนบสลิปการโอนเงิน
*ตัวอย่างการสมัคร
นาย สุวิจักขณ์ จังลักษมี (พร้อมเเนบสลิปการโอนเงิน)
3. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เเละรุ่น ให้ถูกต้อง ทาง FACEBOOK : ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ทุกวันศุกร์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
หมายเหตุ:
* หากผู้อบรมต้องการแก้ไขรายชื่อ สามารถแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 22 เมษายน 2564
* การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีประกาศรายชื่อผ่านทางเพจ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย
* ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กำหนดการอบรม รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
08.30 – 09.00 ส่งลิ้งเข้าโปรแกรม Zoom ในกลุ่มไลน์
09.00 – 09.20 นายสัจจา ชัยภิบาล ประธานชมรมครูฯ กล่าวเปิดการอบรม
09.20 – 09.30 นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี รองประธานชมรมครูฯ กล่าวกฎกติกาในการอบรม
09.30 – 12.00 อบรมการใช้โปรแกรม Macmahon วิทยากร นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม
– ความรู้ทั่วไป
– การติดตั้งโปรแกรม
– วิธีการใช้งานโปรแกรม
– ข้อควรระวังในการใช้งาน
12.00 – 12.30 นายสัจจา ชัยภิบาล ประธานชมรมครูฯ กล่าวปิดการอบรม
*ใบประกาศผ่านการอบรม จะส่งให้ทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ในใบสมัครเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรติดต่อ : 084-520-2905 (ครูม่อน)
FACEBOOK : ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย