คอร์สเรียนหมากล้อม Level Up โดย อ. สุจิน 3 ดั้งมืออาชีพ


 

คอร์สเรียนหมากล้อม Level Up โดย อ. สุจิน 3 ดั้งมืออาชีพ

เรียนทุกวันอังคารและพฤหัสบดี  เวลา 17.00 – 19.00 น.

กลุ่มละ 6-10 คน เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.

ค่าเรียนคอร์สละ 10,000 บาท ต่อคน (เริ่มเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป)

ชำระเงินวันเริ่มเรียน