รับสมัครแข่ง The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาหมากล้อมเพื่อเป็นตัวแทนร่วมเข้าการแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online) ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  18 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น.

 

รางวัล

– อันดับที่ 1 :เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 16th KPMC

– อันดับที่ 2 – 8 :เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนฯ ในกรณีตัวแทนประเทศไทยไม่สามารถทำการแข่งขันได้

 

กำหนดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

วันที่ 19 มิถุนายน 2564

08.30น.                          เข้าระบบ Microsoft Teams
08.50 น.                         ชี้แจงกฏกติกาและทำการจับคู่แข่งขัน
09.00 – 11.30 น.            เริ่มการแข่งขันรอบที่ 1
11.30 – 12.30 น.            พักกลางวัน
12.30 – 15.00 น.            เริ่มการแข่งขันรอบที่ 2
15.30 – 18.00 น.            เริ่มการแข่งขันรอบที่ 3

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2564

08.30น.                          เข้าระบบMicrosoft Teams
09.00 – 11.30 น.            เริ่มการแข่งขันรอบที่ 4
11.30 – 12.30 น.            พักกลางวัน
12.30 – 15.00 น.            เริ่มการแข่งขันรอบที่ 5
15.30 – 18.00 น.            เริ่มการแข่งขันรอบที่ 6
18.00 น.                         สรุปผลการแข่งขัน

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สิงหาคม 2564

วันที่ 2-29 แข่งขัน The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online) (รายละเอียดตารางการแข่งขันจะมีการอัพเดตอีกครั้งในภายหลัง)

*ยังไม่กำหนดวันทดสอบสมรรถภาพ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัตินักกีฬา

  1. สัญชาติไทย
  2. นักกีฬาชายระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป นักกีฬาหญิงระดับฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป
  3. สามารถเข้าร่วมการแข่งขันตามกำหนดการทั้งหมดข้างต้นและสามารถปฏิบัติตามกฏของ KBF ได้
  4. สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (ยังไม่ระบุวันที่)

 

มารยาทในการแข่งขัน

– นักกีฬาแต่งกายชุดสุภาพ

 

กฏ กติกา และระเบียบการแข่งขันหมากล้อมออนไลน์สำหรับการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย

  1. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน

– ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น Microsoft Teamsมาให้เรียบร้อยก่อน

– เตรียมอุปกรณ์ที่มีกล้อง และ วางมุมกล้องที่สามารถเห็นตัวนักกีฬาได้ชัดเจน

– หูฟัง สมอลทอล์คที่สามารเชื่อมโยงกับเครื่องของท่านได้

– หาสถานที่ในการร่วมอบรมที่เงียบ ไม่มีเสียงอื่นๆรบกวน

– เตรียม Account ID สำหรับการเล่นใน “ OGS ”

 

  1. การลงทะเบียนการแข่งขันออนไลน์

– เข้าห้องก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที โดยการเข้าห้องถือเป็นการลงทะเบียนการแข่งขัน

โดยท่านจะได้รับลิงก์เชิญเข้าห้องในเช้าวันเข้าแข่งขันทางกลุ่มไลน์การแข่งขัน

 

3.ข้อปฏิบัติระหว่างแข่งขันออนไลน์

– เปิดกล้องเพื่อแสดงตัว ตลอดระหว่างช่วงเวลาแข่งขัน

– วางมุมกล้องที่สามารถเห็นนักกีฬาได้ ตลอดระหว่างช่วงเวลาแข่งขัน

– ขณะดำเนินการแข่งขัน ปิดไมโครโฟนของตนเอง เพื่อลดการรบกวน และเสียงสอดแทรก

– หากมีการลุกจากที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้กดปุ่มยกมือ เพื่อขออนุญาตจากรรมการ

โดยจำกัดการลุกจากที่นั่งได้ 3 ครั้ง

– เลือกสถานที่เงียบ สงบ ไม่พลุกพล่านเสียงดัง และมีฉากหลังเหมาะสม

– ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือการปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

– ไม่วางสาย หรือออกจากการห้องแข่งขันในขณะที่ยังไม่สิ้นสุดการแข่งขัน

 

  1. รูปแบบการแข่งขัน

– แข่งขันแบบออนไลน์ใน “ OGS ”

– คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย จำนวน 1 คน

– แข่งขันด้วยระบบ Swiss System โดยจะทำการ Share Screen Pairing ทาง Microsoft Teams

การแข่งขันสิ้นสุดลงเมื่อได้ผู้ชนะการแข่งขันเพียง 1 เดียว (คะแนนสูงสุด)

– ทำการเสี่ยงทายสีหมาก โดยหมากขาวได้แต้มต่อ (Komi) 6.5 แต้ม

– เวลาการแข่งขันฝ่ายละ 1 ช.ม. เบียวโยมิ 10วินาที 3 ครั้ง หากเวลาหมดจะถือว่าแพ้ทันที

– ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายเกิน 15 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบ จะถูกปรับแพ้ทันที

– หากหลุดห้องจากการแข่งขัน 3 ครั้ง จะถูกปรับแพ้ทันที

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปตัวอย่างมุมกล้อง Microsoft Teams

 

การแข่งขันรอบ Qualifying และรอบ Tournamnent

– Video call ผ่าน Skype ตลอดการแข่งขัน

– ใช้กติกา KBF Standard rules

-รายละเอียดตารางการแข่งขันจะมีการอัพเดตอีกครั้งในภายหลัง

 

*** หากตรวจพบการใช้ AI ในระหว่างการแข่งขันคัดตัว จะดำเนินการขึ้น Blacklist

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-071-2911, 02-071-1847 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย