หมากล้อมเล่นอย่างไร ?

หมากล้อมเป็นเกม ที่เล่นสองคน

ฝ่ายหนึ่งถือหมากดำ อีกฝ่ายถือหมากขาว

1

การวางหมาก ให้หมากดำเริ่มวางก่อน

ตามด้วยหมากขาว วางบนจุดตัดสลับกันไป

2

การวางหมาก ให้วางบนจุดตัดบนกระดาน

 3

 4