กีฬาแห่งชาติ ชนิดกีฬาหมากล้อม รอบคัดตัวแทนภาค 4

สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง