Chonburi GO Junior Championship 2021

 

 รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม Chonburi GO Junior Championship 2021

วันที่ 23-24ตุลาคม2564                    Online with OGS

 1. การแข่งขันแบ่งเป็น 9 ประเภท
  • ประเภท High Dan (ระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป) แข่งขัน 4 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 70 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง) แข่งขัน 4 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 70 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 70 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท Standard A (ระดับฝีมือ 1-2 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท Standard B (ระดับฝีมือ 3-4 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท Standard C (ระดับฝีมือ 5-6 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท Standard D (ระดับฝีมือ 7-8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท Standard E (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
  • ประเภท Friendship (ระดับฝีมือไม่ถึง8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ(5สาย)
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1 ครั้ง
 1. ผู้แข่งขันต้องเกิดหลังหรือเกิดในพ.ศ. 2546
 2. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS Systemจำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
 3. แต้มต่อของหมากขาวกระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้มและกระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
 4. เกณฑ์การตัดสิน
  • ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
  • เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
  • ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินลำดับได้ในระบบปกติได้
   • กรณีที่พบกันในการแข่งขันให้ใช้ผลการแข่งขันนั้นตัดสิน (Head to Head)
   • กรณีที่ไม่พบกันในการแข่งขัน ให้ใช้วิธีดุผลชนะคู่แข่งขันที่อันดับดีที่สุด เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. การแข่งขันแบบออนไลน์โดยการผ่าน OGS (online-go.com)
  • ผู้แข่งขันต้องมี user id OGSและมีประสบการณ์การเล่นมาแล้ว
  • ให้เข้าร่วมกลุ่ม ที่ทางผู้จัดได้กำหนดให้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
  • การตั้งกล้องของนักกีฬารุ่นดั้ง และคิว ยกเว้นรุ่นมือใหม่ (Friendship)
  • การวางเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด ห้ามกด undo
  • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการปรับแพ้ในกรณีดังนี้
   • เข้าแข่งขันเกินกว่าเวลา 5 นาที
   • เครือข่ายสัญญาณหลุดเกิน 5 นาที
   • สัญญาณกล้องดับเกิน 3 นาที หรือเกิน 3 ครั้ง
   • ทางผู้ตัดสินเห็นว่ามีการทุจริตในการแข่งขัน
 6. ให้โหลด application discordเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อการแข่งขัน และตั้งกล้องของนักกีฬา
 7. ให้มีการตั้งกล้องระหว่างการแข่งขันผ่าน discordโดยให้เห็นหน้าจอแข่งขันและเห็นผู้แข่งขัน
 8. ต้องเข้า discord ก่อนเวลาแข่ง 15นาทีโดยทางกรรมการกลางจะกำหนดผู้ท้าแข่งให้ในใบการจับคู่แต่ละรอบ
 9. การนับคะแนนต้องใช้โปรแกรมนับ และกรรมการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
 10. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ในขณะแข่งขันอย่างเด็ดขาด
 11. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ 1-3ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไป(GO Open)หรือสมาคมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงในรุ่นที่สูงขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นรุ่น Standard A ที่ได้รางวัลไม่เกิน 1 ปี
 12. การกำหนดรุ่นในการแข่งขันให้ยึดวันที่ 20 กันยายน 2564เป็นต้นไป ยกเว้นรุ่น One Dan ต้องเป็นไปตามทำเนียบดั้ง
 13. วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
  • เช็คจำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
  • โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา ประเภทออมทรัพย์           เลขบัญชี 526-2-28585-7 ชื่อบัญชี นายจิตตบุณ มูลอ้อม
  • ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20ตุลาคม2564 หรือจนกว่าจะเต็ม
 14. อัตราค่าสมัครแข่งขันหมากล้อม
  • ประเภท DAN 500 บาท/คน
  • ประเภท Kyu 400 บาท/คน
  • ประเภท Friendship 300 บาท/คน

 

รายละเอียดของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

Chonburi GO Junior Championship 2021

 1. ประเภท HIGH DAN
  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 5,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 2,500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 2. ประเภท LOW DAN
  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 4,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 2,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 3. ประเภท One DAN
  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 3,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 4. ประเภท Standard A
  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 2,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 5. ประเภท Standard B
  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 6. ประเภท Standard C
  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ  
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ     
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 7. ประเภท Standard D
  1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ  
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ  
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 8. ประเภท Standard E
  1. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล   จำนวน 1 ใบ  
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 โล่รางวัล   จำนวน 1 ใบ  
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 9. ประเภท Friendshipอายุไม่เกิน 9,12,18ปี(2555,2552,2546)
  1. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 โล่รางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

 ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม

Chonburi GO Junior Championship 2021

วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564 

Online with OGS

 • ลงทะเบียนนักกีฬา 8.00 8.45 น.
 • นักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน 8.45 น.

ประเภท DAN

วันที่ 23 ตุลาคม 2564

 • แข่งขันรอบที่ 1                                 9.00 12.00 น.
 • (Break) 12.00 13.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2                                 13.00 16.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3                                 16.00 19.00 น.

วันที่ 24 ตุลาคม 2564

 • แข่งขันรอบที่ 4                                 00 12.00 น.
 • (Break) 12.00 100 น.
 • แข่งขันรอบที่ 5 100 16.00 น.
 • ประกาศผลการแข่งขัน 16.30 น.

 

ประเภท Kyu 

 • ลงทะเบียนนักกีฬา 8.30 – 9.15 น.
 • นักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน 9.15 น.

วันที่ 23 ตุลาคม 2564

 • แข่งขันรอบที่ 1  9.30 11.30 น.
 • (Break) 11.30 12.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2 12.30 130 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3 100 17.00 น.

วันที่ 24 ตุลาคม 2564

 • แข่งขันรอบที่ 4 9.30 11.30 น.
 • (Break) 11.30 12.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 5 12.30 130 น.
 • แข่งขันรอบที่ 6 100 17.00 น.
 • ประกาศผลการแข่งขัน 17.30 น.

 

ประเภท Friendship

 วันที่ 24 ตุลาคม 2564

 • ลงทะเบียนนักกีฬา 9.00 9.45 น.
 • นักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน 9.45 น.
 • แข่งขันรอบที่ 1 10.00 11.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2 11.00 12.00 น.
 • (Break) 12.00 13.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3 13.00 14.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 4 14.00 15.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 5 15.00 16.00 น.
 • ประกาศผลการแข่งขัน 16.30 น.