Category Archives: สอนหมากล้อมระดับพื้นฐาน

การฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย เป็นการทำผิดกฎของการเล่นหมากล้อม

การเพิ่มลมหายใจ

การเพิ่มลมหายใจเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันกลุ่มหมากไม่ให้โดนฝ่ายตรงข้ามจับกิน

การจับหมากกิน

การจับหมากฝ่ายตรงข้ามกิน เป็นการปิดล้อมลมหายใจทุกลมหายใจของหมากฝ่ายตรงข้าม

วิธีการนับลมหายใจ

การนับลมหายใจถือเป็นพื้นฐานสำคัญมาก ในการเล่นหมากล้อม

หมากล้อมเล่นอย่างไร ?

หมากล้อมเป็นเกม ที่เล่นสองคน

ฝ่ายหนึ่งถือหมากดำ อีกฝ่ายถือหมากขาว