โจทย์ 35 ดำเดินเพื่อรอด


โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  35 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 35

โยนให้กินอย่างเดียว

ดำ   1   เดินอาตาริขาว

ขาว 2   เดินจับกินดำ 1

ดำ   3   เดินปิดลมหายใจขาว 2

ขาว 4   เดินอาตาริดำ 3

ดำ   5   เดินอาตาริขาว 2

ขาว 6   เดินจับกินดำ 3

ดำ  7    เดินต่อลงเตรียมอาตาริขาว

 

คิดผิด

ดำ   1   เดินอาตาริขาว

ขาว 2   เดินจับกินดำ 1

ดำ   3   เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4   เดินต่อออกไม่ให้ดำสร้างสองห้อง

ดำ   5  เดินแทนที่ดำ 1 จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 6   เดินแทนจุด A กินดำ 5 กลับ