โจทย์ 35 ขาวจับกินดำ

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 35 ขาวจับกินดำ

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 35

ขาว 1 เดินจุดที่ให้ประโยชน์ถึงสองทางคือ ขู่ตัดและขู่จะหนีออกไปเชื่อมกับเพื่อนข้างนอก

ดำ 2 เดินตัดไม่ให้ขาวหนีออกไปเชื่อมกับเพื่อนและหวังจับกินขาว 1

ขาว 3 เดินตัด

ดำ 4 เดินต่อลง เพราะจะอาตาริขาว 3 ต้องเดินเม็ดนี้ก่อน

ขาว 5 อาตาริดำทั้ง 5 เม็ด ส่งผลให้ดำไม่มีโอกาสสร้าง 2 ห้อง

 

ยังไงก็ไม่รอด

จากรูปที่แล้วถ้าดำ 2 เดินรักษาแผลเพื่อไม่ให้ขาวตัด

ขาว 3 เดินเชื่อมกับกลุ่มข้างนอกและขู่จับกินดำสี่เม็ด

ดำ 4 ต้องเดินเชื่อม

ขาว 5 เบียดเข้าไปลดพื้นที่ของดำให้มีพื้นที่ไม่พอสร้างสองห้อง