โจทย์ 111 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 111 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

รอดชัวร์ๆ

ดำ 1        เดินสร้างลักษณะสร้างสองห้อง

ขาว 2    สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3      จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ดำมีทางรอดสองทางคือที่จุด A และ B

 

ตายชัวร์ๆ

ดำ 1        เดินสร้างลักษณะสร้างสองห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3        จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      อาตาริดำสองเม็ดทำลายห้องดำ