โจทย์ 110 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 110 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

โคะ

ดำ 1        เดินที่จุด 2-2 ทำลายลักษณะขาว

ขาว 2    ปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3        เบียดขู่หนีกลับไปเชื่อมหมาก

ขาว 4      เดินในปากเสืออาตาริดำ

ดำ 5        เดินต่อหนีไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 6       อาตาริดำ 1 ซ้ำอีกทีเปิดโคะเพื่อรอด

ดำ 7         จับกินขาว 4 เล่นโคะ

 

ผิดวัตถุประสงค์

ดำ 1        กระโดดใช้ท่ากระเรียนขายาวบุกทำลายพื้นที่ขาว

ขาว 2      เดินกดหัวดำ 1 รับมือท่ากระเรียนขายาวพร้อมสร้างลักษณะรอด