โจทย์ 109 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 109 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

 

ปิดพื้นที่

ดำ 1      ปิดไม่ให้ขาวเข้ามาได้

ดำมีทางรอดสองทางคือจุด A และ B

 

โลภอยากกินขาว

ดำ 1        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2    เบียดทำลายห้องดำ

ดำ 3        จับกินขาวสร้างห้อง

ขาว 4      เดินอาตาริดำสองเม็ดพร้อมทำให้ห้องด้านขวาเป็นห้องปลอม