โจทย์ 109 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 109 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ล่อซ้ายจู่โจมขวา

ดำ 1        เดินต่อขู่หนีพร้อมปิดลมหายใจขาว

ขาว 2      ปิดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3        ตัดขาวออกจากกัน

 

มุขตื้นๆ

ดำ 1        กระโดดหนึ่งสกัดจุดสร้างห้องขาว

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3        ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4      อาตาริดำ 3 ซ้ำอีกที