โจทย์ 108 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 108 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

รอดสนิท

ดำ 1      เดินปิดลมหายใจขาวพร้อมกับเพิ่มลมหายใจตัวเอง

ขาว 2      ขู่เชื่อมกลับบ้าน

ดำ 3        เดินสร้างห้องที่มุมหนึ่งห้อง

ขาว 4      อาตาริดำ 3 เพื่อทำลายห้อง

ดำ 5        อาตาริขาวสามเม็ดกลับ

ขาว 6      จับกินดำ 3 หวังให้ดำเล่นโคะ

ดำ 7        อาตาริขาวสี่เม็ดเพื่อรอด                      

ตายสนิท

ดำ 1        ปิดลมหายใจขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3        เชื่อมหมาก

ขาว 4      เบียดเข้าทำลายห้องดำ