เปิดศึก “นาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 2”

ชิงถ้วยรางวัลหลวงพ่ออลงกต รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำถวายวัดพระบาทน้ำพุ

 

   

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2024 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาหมากล้อม และวัดพระบาทน้ำพุ จัดการแข่งขัน นาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเม้นต์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลจากหลวงพ่ออลงกต ณ ชั้น B1 อาคาร THE TARA ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวนมัสการหลวงพ่ออลงกต และกล่าวต้อนรับแขกผู้ร่วมงานทุกท่าน รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย ถวายให้วัดพระบาทน้ำพุ กว่า 160,000 บาท

คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง “หมากล้อมเกมแห่งจังหวะชีวิต” เล่นเพื่อปัญญา เล่นเพื่อชนะ หมากล้อมชนะได้โดยไม่คิดเอาชนะ การแพ้ในกระดานหมากล้อมสำคัญมาก ต้องแพ้ให้เป็นเพื่อชนะในวันหน้า ซึ่งเปรียบตัวเราคือหมากดำ ประกอบด้วย ร่างกาย ปัจจัย 4 และจิตวิญญาณ หรือ 3 ขาแห่งชีวิต ส่วนหมากขาวคือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งต้องรับมือให้ดี
หมากล้อมยังช่วยสร้าง EQ รวมถึง IQ ในระดับจิตวิญญาณ ทำให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและพอดี เพราะฉะนั้นกีฬาหมากล้อมเป็นได้ทั้งทางโลกและทางธรรม พร้อมขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการไหว้ มารยาทในการแข่งขัน และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดงานในครั้งนี้

หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ ได้บรรยายธรรม ถึงเรื่องราวของท่านในวัยเยาว์กับการเล่นหมากรุก ที่ต้องรู้เหมือนหมากล้อม คือรู้ความจริงว่า ณ ขณะนั้นเหตุปัจจัยความจริงเป็นเช่นไร สิ่งเหล่านี้ทำให้กลายเป็นคนมีเหตุผล ชอบทำเรื่องยากๆ พร้อมยกตัวอย่างลิง ที่มีผู้นำ ซึ่งกว่าจะเป็นผู้นำต้องใช้กำลังด้วยการชนะลิงทุกตัวในฝูง สัตว์จึงต่างจากมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้ความรู้ สติ ปัญญา ก็สามารถเป็นผู้นำได้
และ “หมากล้อมเป็นศาสตร์ที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความสุขความสำเร็จ ขอให้พวกเราเป็นผู้สร้างโลกให้เกิดสันติสุขร่วมกัน”

ชมรมจิตอาสาหมากล้อม เกิดจากการรวมตัวกันของ เด็ก ครู และผู้ปกครองที่มีจิตอาสา ในการทำกิจกรรมเผยแพร่หมากล้อม ทั้งในภาครัฐและเอกชน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการให้ผ่านกีฬาหมากล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาสอนหมากล้อมที่นาถะคาเฟ่ภายใต้หลวงพ่ออลงกตทุกเดือน “นาถะ” มาจากชื่อของหลวงพ่ออลงกต “พระราชวิสุทธิประชานาถ” แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่ง เราสามารถเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนมนุษย์ได้ เพียงแค่ใช้หัวใจของเรา

ผลการแข่งขัน แบ่งเป็น 9 รุ่น ได้แก่
1. รุ่น 1 ดั้ง ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณศุภิศรา กวีวัฒนถาวร, คุณเมธาสิทธิ์ ครั่งฝา
2. รุ่น 2 -3 ดั้ง ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณพลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์
3. รุ่น 1-2 คิว ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณนภนธ อภิรัตน์โชติกุล
4. รุ่น 3-4 คิว ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณพลวัต จินดาทอง, คุณจิรภาส เย็นใจชน
5. รุ่น 5-6 คิว ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณอริย์ธัช เตโชติอัศนีย์, คุณคมสัน ขวัญเมือง
6. รุ่น 7-8 คิว ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณอนันตา ขำสุวรรญ, คุณภูมิชธิดา ขำสุวรรณ
7. รุ่น 9-10 คิว ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณปภากร พนาจารย์
8. รุ่น 11-12 คิว ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณชวิศ ลิมปนารมณ์, คุณปญณต รักแหลมทอง
9. รุ่น Friendship ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณชวิน เรื่อศรีจันทร์, คุณภทพร เล็กอุทัย, คุณธีทัต อุดมพุฒิกิจ, คุณณภัทรเดช มังกรทองสกุล และคุณการัญยภาส หอสว่างวงศ์

การแข่งขัน “นาถะคอมมูนิตี้ โกะทัวร์นาเม้นต์ ครั้งที่ 2” ประสบความสำเร็จด้วยดี ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ผสานพลังในการจัดการแข่งขัน ด้วยการเห็นคุณค่าของหมากล้อม นำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตต่อไป

“เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต”

ทีมบริหารนโยบายและสื่อสาร CPMX
22-04-2024