11 – 12 พ.ค. 62 การแข่งขัน ROBINSON GO Junior Championship 2019

สมัครแข่งกระดาน 9*9 วันเสาร์ที่ 11  CLICK

สมัครแข่งกระดาน 13*13 วันอาทิตย์ที่ 12   CLICK

(รับสายละไม่เกิน 32 ทีม หรือยอดรวมไม่เกิน 60 ทีม ต่อวัน)

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แข่งขันประเภททีม (3คน) นักกีฬาทุกคนต้องศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า โดยแบ่งเป็น 8 รุ่น ดังนี้
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 แข่งขันกระดานขนาด (9*9)
1) Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี(มือใหม่)
2) Friendship อายุไม่เกิน 18 ปี(มือใหม่)
3) Kyuอายุไม่เกิน 12 ปี(มือเก่า)
4) Kyuอายุไม่เกิน 18 ปี(มือเก่า)
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นการแข่งขันกระดานขนาด (13*13)
5) Friendshipอายุไม่เกิน 12 ปี(มือใหม่)
6) Friendshipอายุไม่เกิน 18 ปี(มือใหม่)
7) Kyuอายุไม่เกิน 12 ปี(มือเก่า)
8) Kyuอายุไม่เกิน 18 ปี(มือเก่า)

เงื่อนไข
1. นักกีฬารุ่นFriendship(มือใหม่)
ต้องไม่เคยได้รางวัล อันดับ 1-3 ในรายการ ดังนี้
– Standard Rating & Friendship Game
– Chiang Mai Open
– Harbor Go Eastern Championship
– MAMA GO INTERNATIONAL TOURNAMENT
– เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น
– หมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2. นักกีฬารุ่น Kyu(มือเก่า) ต้องไม่มีชื่ออยู่ในทำเนียบดั้ง
3. นักกีฬาที่ลงแข่งในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้องเกิดระหว่างปี พ.ศ.2550-2562
4. นักกีฬาที่ลงแข่งในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องเกิดระหว่างปี พ.ศ.2544-2562
5. ผู้สมัครสามารถเลือกลงแข่งขันวันใดวันหนึ่ง หรือทั้งสองวันก็ได้

กติกา
1. การแข่งขันใช้ระบบ Swiss System ทีมชนะได้ 1 คะแนน จบการแข่งขันเรียงอันดับ ตามคะแนนจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ดูที่คะแนน SOS > SOSOS > head to head > อันดับของคู่แข่งที่ชนะ > จับฉลาก ตามลำดับ
2. การแข่งขันใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น กระดาน 9*9 แต้มต่อ 1.5 และกระดาน 13*13 แต้มต่อ 3.5
3. การทายหมาก ให้มือ 1 เป็นผู้ทายหมาก หากทายถูก ผู้ทายจะเป็นผู้เลือกสีหมาก ระหว่าง “มือ 1 ถือหมากดำ มือ 2 ถือหมากขาว และมือ 3 ถือหมากดำ” หรือ “มือ 1 ถือหมากขาว มือ 2 ถือหมากดำ และมือ 3 ถือหมากขาว”

รางวัล
ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วย ประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัล
รางวัลชมเชย (ทีมที่แพ้ 1 กระดาน) ประกาศนียบัตร

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 แข่งขันกระดานขนาด (9*9)
10.00 – 10.30 น ตรวจรายชื่อและนั่งประจำที่
10.30 – 11.00 น แข่งกระดานที่ 1
11.00 – 11.30 น พิธีเปิด
11.30 – 12.00 น แข่งกระดานที่ 2
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น แข่งกระดานที่ 3-5
15.00 – 16.00 น มอบรางวัล

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นการแข่งขันกระดานขนาด (13*13)
10.00 – 10.30 น ตรวจรายชื่อและนั่งประจำที่
10.30 – 12.00 น แข่งกระดานที่ 1-2
12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.30 น แข่งกระดานที่ 3-5
15.30 – 16.00 น กล่าวปิดงานและมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0815505595 (ครูอั๋น)