เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม 4th BPK Go Championship


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม 4th BPK Go Championship ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

  1. 1. ประเภทบุคคลชาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. 2. ประเภทบุคคลหญิง มัธยมศึกษาตอนปลาย

3.ประเภทบุคคลชาย มัธยมศึกษาตอนต้น

4.ประเภทบุคคลหญิง มัธยมศึกษาตอนต้น

5.ประเภทบุคคลชาย ประถมศึกษา

6.ประเภทบุคคลหญิง ประถมศึกษา

7.ประเภทบุคคลระดับ ดั้ง

……………………………………………………………………………………………….

กำหนดการ

เวลา     07.00 – 08.30 น.           ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.                       พิธีเปิดการแข่งขัน

09.00 – 10.00 น.                        แข่งขันรอบที่ 1

10.30 – 11.30 น.                        แข่งขันรอบที่ 2

12.30 – 13.30 น.                        แข่งขันรอบที่ 3

14.00 – 15.00 น.                        แข่งขันรอบที่ 4

15.30 – 16.30 น.                        แข่งขันรอบที่ 5

17.00 – 17.30 น.                        พิธีมอบรางวัล และ ปิดการแข่งขัน

 

 

กฏกติกาการแข่งขัน

–  ทุกๆ ประเภท รับสมัครไม่เกิน 32 คน
– เป็นนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

– ประเภทดั้ง จะใช้รูปแบบการต่อหมาก หากมีระดับฝีมือที่ต่างกัน

1 ดั้ง พบ 2 ดั้ง ให้ฝ่าย 1 ดั้งถือหมากสีดำ และ 2 ดั้งถือหมากสีขาว ไม่มีแต้มต่อ

1 ดั้ง พบ 3 ดั้ง ให้ฝ่าย 1 ดั้งถือหมากสีดำ ได้หมากต่อ 2 เม็ด และ 3 ดั้งถือหมากสีขาว ไม่มีแต้มต่อ

1 ดั้ง พบ 4 ดั้ง ให้ฝ่าย 1 ดั้งถือหมากสีดำ ได้หมากต่อ 3 เม็ด และ 3 ดั้งถือหมากสีขาว ไม่มีแต้มต่อ

1 ดั้ง พบ 2 ดั้ง ให้ฝ่าย 1 ดั้งถือหมากสีดำ และ 2 ดั้งถือหมากสีขาว ไม่มีแต้มต่อ

2 ดั้ง พบ 3 ดั้ง ให้ฝ่าย 1 ดั้งถือหมากสีดำ และ 2 ดั้งถือหมากสีขาว ไม่มีแต้มต่อ

*** หากแต้มเสมอ ให้ฝ่ายขาวเป็นฝ่ายชนะ

– ทุกประเภท ใช้กระดานแข่งขัน ขนาด 19×19 แต้มต่อ 6.5

– ก่อนเริ่มการแข่งขันให้เสี่ยงทายสีหมาก ตามปกติ ถ้ากรณี เริ่มการแข่งขันแล้วหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยังไม่มา ให้ฝ่ายที่กดนาฬิการอ หรือ นักกีฬาที่พร้อมประจำที่แข่งอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ถือสีดำโดยไม่มีการทายหมาก และยึดถือเวลาฝ่ายที่มาช้า ให้ใช้เวลาที่เหลือ แต่ถ้ามาช้าทั้งสองฝ่าย ภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที ให้ทายสีหมากตามปกติ แต่กรรมการจะตั้งเวลาให้ฝ่ายละ 10 นาที หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

– นักกีฬามาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ทันที

– หากมีปัญหาเรื่องเชลยให้ใช้การนับคะแนน แบบจีน

– การแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลาหมด ถูกปรับแพ้ทันที ทุกกรณี

– ในการแข่งขันกรณีคู่ที่แข่งขันไม่มีนาฬิกาจับเวลา ให้นักกีฬาสามารถแข่งขันได้ตามปกติ โดยกรรมการจะพิจารณาระยะเวลาการแข่งขัน หากการแข่งขันในแต่ละคู่มีการดำเนินการล่าช้า กรรมการจะใช้ นาฬิกาจับเวลา ให้ฝ่ายละ 10 นาที

– โถ๋หมากต้องอยู่คนละฝั่ง เพื่อป้องกันเม็ดหมากที่อาจจะปนกัน หมากที่ถูกจับกินแล้วต้องใส่ฝาหรือภาชนะที่เตรียมไว้

– เม็ดหมากที่ถูกจับกินแล้ว ต้องอยู่ในฝาโถ๋หมาก

– การวางหมากห้ามทดลองวางหรือใช้นิ้วจิ้มดูเมื่อวางหมากที่จุดใดถือว่าวางจุดน้ัน แม้ว่า จะยังไม่ปล่อยมือ

– ห้ามนักกีฬาที่แข่งเสร็จแล้ว หรือ นักกีฬาที่ไม่ได้แข่งในรอบ เข้ามาในบริเวณสนามแข่งขัน เพื่อความสะดวกของกรรมการตัดสิน และ ป้องกันการลบกวนสายตาของผู้เข้าแข่งขันขณะทำการแข่งขันอยู่

– ผู้ฝึกสอนห้ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน

– ห้ามผู้ชมการแข่งขันส่งเสียงดัง และรบกวนสมาธิผู้เข้าการแข่งขัน

-หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเวลาหมด แล้วเกมส์ยังไม่จบ ฝ่ายนั้นจะถูกปรับแพ้ทันที และเกมส์จบก็ต่อเมื่อปิดพื้นที่ ที่มีผลต่อคะแนน และจุดพื้นที่ว่างเปล่าจนหมดแล้ว

– เมื่อทั้งสองฝ่ายบอก ผ่านทั้งคู่ มีพื้นที่ ที่ปิดสนิท แต่มีจุดว่างเปล่าซึ่งไม่มีผลต่อแต้ม กรรมการจะปิดพื้นที่ให้

– การกดนาฬิกาจับเวลา กรณีมีการจับกินหมากฝ่ายตรงข้าม ต้องหยิบหมากที่จับกินให้หมดก่อน ที่จะกดนาฬิกาจับเวลา หากมีการหยิบหมากก่อนกดนาฬิกา ครั้งแรกเป็นการแจ้งเตือน ครั้งที่สองจะให้ใบเหลืองคาดโทษ และหากมีครั้งที่ 3 จะถูกปรับแพ้ทันที ทั้งนี้กรรมการจะพิจารณา จากเหตุการณ์ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่อาจจะเป็นการใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม

– การวางหมากต้องวางให้ตรงจุดตัด กรณีที่วางไม่ตรงจุดหรือหมากเลื่อนเกินความเหมาะสม กรรมการจะแจ้งเตือนเป็นลำดับแรก แต่หากวางไม่ตรงจุดตัดบ่อยครั้งที่กรรมการพิจารณาว่ามากเกินความเหมาะสม กรรมการจะเรียกผู้ควบคุมทีมมาชี้แจงและพิจารณาบทลงโทษ ด้วยการปรับแพ้

– การจบเกมส์พื้นที่กำแพงต้องปิดสนิทหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปิดพื้นที่ไม่สนิท มีผลต่อแต้ม หรือโคะ ยกเว้นกรณีพื้นที่ ที่ไม่มีผลต่อแต้มทั้งสองฝ่าย

– การนับแต้ม หากนักกีฬาจะต้องนับแต้ม ให้ฝ่ายที่ถือหมากสีดำเป็นฝ่ายนับแต้ม ฝ่ายสีขาว จะต้องเป็นฝ่ายตรวจความถูกต้องการนับแต้มของฝ่ายถือดำ

– กรรมการจะให้นักกีฬาทั้งสองฝ่ายนับแต้มกันเอง หรือ นักกีฬามีสิทธิ์ที่จะให้กรรมการนับแต้มให้ตามคำขอของนักกีฬาทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

– เมื่อกรรมการ ออกผลการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้นักกีฬาตรวจสอบผลการแข่งขันให้ถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิ์ หากผลการแข่งขันผิด และมีการแข่งขันในรอบต่อไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงย้อนผลการแข่งขันได้

– เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบนักกีฬาจะต้องแจ้งผลและออกจากพื้นที่การแข่งขัน
– ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามาวางบนโต๊ะที่แข่งขัน ปิดเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หากเกิดสัญญานรบกวนระหว่างแข่งกรรมการจะแจ้งเตือนเป็นลำดับแรก หากไม่เชื่อฟัง ต้องออกจากการแข่งขันและปรับแพ้ทันที นักกีฬาทุกคนต้องให้เกียรติสถานที่จัดการแข่งขัน งดการส่งเสียงที่รบกวน ระหว่างการแข่ง

– อนุญาตให้นำน้ำดื่มเข้ามาได้เฉพาะที่เป็นภาขนะเปิดปิดฝาได้ และต้องวางในตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณโต๊ะแข่งขัน
– นักกีฬาที่เข้าแข่งขันมีการใช้เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขัน คณะกรรมการจะสอบสวนและพิจารณาโทษ หากตรวจสอบแล้วมีความผิดจริง ซึ่งผลการลงโทษจะมีผลต่อการแข่งขันทุกๆ กระดาน ที่นักกีฬาผู้นั้นทำการแข่งขัน และมีผลลงโทษต่อเนื่องในการแข่งขันรายการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นควร
– ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่งกาย ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือ ชุดทีมที่ทางโรงเรียนได้ทำมาเพื่อการแข่งขัน
– ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

 

** รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 มกราคม 2562 ( เวลา 12.00 น.) *

ติดต่อสอบถามข้อมูล ครูต้น 095-7516995 ( เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมหมากล้อม สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย )