ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2021 World Online Youth Mind Sports Fair Baduk

การแข่งขัน 2021 World Online Youth Mind Sports Fair Baduk
ระหว่างวันที่ 14-28 สิงหาคม 2564
เป็นการแข่งขันหมากล้อมออนไลน์ โดยผ่านโปรแกรม WBADUK
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 ประเภท

1.Collegiate(over 20)
2.Secondary School(over 14)
3.Primary School Major
4.Primary School Dan Holders
5.1st-2nd Years(8~9 year olds)
6.3rd-4th Years(10~11 year olds)
7.5th-6th Years(12~13 year olds)
นักกีฬาจะต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้โปรแกรม Zoom ระหว่างการแข่งขัน
สามารถสมัครแข่งขันด้วยตัวเองได้ที่

 

รายละเอียดอื่นๆ นักกีฬาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้ได้เลยครับ

확정 [공고-아시아] 2021 세계청소년 마인드 바둑 – 영어 PDF