สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมหมากล้อม TGA Go Tournament

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมหมากล้อม TGA Go Tournament ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ และ Thai Go Alumni จัดการแข่งขัน วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถ. สีลม

ประเภท DAN

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม Maximilian
ประกอบด้วย
วิชญ์ฤทธิ์      คฤหวาณิช
พีธศักดิ์        สุทธิอรรถศิลป์
พชร             เทศวัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ทีม no brainer
ประกอบด้วย
ตรัยพัทธ์      วุฒิบวรนันท์
เศรษฐพงศ์   อภิมงคลเลิศ
วีรินทร์         ตัณพิสุทธิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีม Go for Health
ประกอบด้วย
พีรพัฒน์       เพิ่มสุวรรณเจริญ
ธีระ              รุ่งเรืองทวีพงศ์
แสงศักดิ์       ตรีวัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีม Immortal
ประกอบด้วย
รมย์ชลี         ชูตระกูล
โอฬาร          โรจนะบุรานนท์
ณัฐวัชร์         พ่อค้า

ประเภท High Kyu

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม GO​ SENSE​ 8
ประกอบด้วย
ศิริวรรณ​       ประธาน
กุลละปรียา​   วิศรุตวาณิชย์
ธนนท์​          ธัญญกสิกล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ทีม Triple Go
ประกอบด้วย
ทีปกาญจน์   วงศ์วานศรีสุข
ปฏิญญา      เลิศวิวัฒน์ตระกูล
พิชญุตม์       ปรุงสิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีม GoLife2
ประกอบด้วย
กฤตภัค        ทองเนื้ออ่อน
นฤสรณ์        ต่อทวีทรัพย์
บุ๊ชริน                    ขำวิลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีม แฮปปี้ จาว่าลันนโม
ประกอบด้วย
ณมน           อุทัยสาง
ณัฐศศิตา      แสงงาม
นภัทร          มั่นเจริญ

 ประเภท Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม Asparagus
ประกอบด้วย
ธนกฤต        วิริยะจิตต์
ชยุต             รวิพลเหมกร
พฤกษ์          สรรพวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ทีม ExGo#2
ประกอบด้วย
วันวร                      จะนู
ภาณุวัฒน์    โสลันดา
ศิวา             อัศวดารากร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีม แฮปปี้ ติณแป้งมี่
ประกอบด้วย
ปารมิตา       สุธีรัตน์
เอวา             นุ้ยบุตร
ติณณ์           ไชยสถิตวานิช

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีม KPS5
ประกอบด้วย
วรชน           ดุจพิบูลย์ผล
จักรภัทร       เจนวิชชุเมธ
กรณ์            คงคา

ประเภท Friendship 13*13

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม แฮปปี้ อชิกัสน้ำขิง
ประกอบด้วย
กรณิศ  ปิติชัยชาญ
โชคภูมิชัย อาจกำชัย
ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญฤทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ทีม แฮปปี้ winandyjacky
ประกอบด้วย
เสฏฐชัย​ เลิศวาสนา
เสฏฐวุฒิ​ เลิศวาสนา
ธาวิน วิธานติรวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีม KPS2
ประกอบด้วย
ธีรดนัย​  กลัมพากร
เอื้ออังกูร หาญวิญญานันท์​
วรวรรธน์​ สุวรรณ​สกนธ์​

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีม GO​ SENSE​ 5
ประกอบด้วย
ชินกฤต​ ตันอนุชิตติกุล
ธีร​โชติ​ แตง​เขียว​​
ชมดาว​ ศิ​ริ​รัตน์​

ประเภท Friendship 9*9

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีม Ringading House
ประกอบด้วย
ซิลลิตต้า       เช็ง
ภริดา           ตั้งตรงจิตร
พชร             ตั้งตรงจิตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่  ทีม GO WISE
ประกอบด้วย
ชวนันท์        กิตติก้องนภา
ขันธเชษฐ์     ตั้งวรเชษฐ์
ศุภณัฐ         ชยาภิรัต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีม แฮปปี้ เสือกีวี่มิว
ประกอบด้วย
คมพัฒน์      อธิคมกุลชัย
ฐิตามร         กณิกนันต์​
อาชวิน         เกียรตินิมิตรา​

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่  ทีม GO​ SENSE​ 11
ประกอบด้วย
จิรัฏฐ์           เข็มสวัสดิ์
ชม​ดาว​         ศิ​ริ​รัตน์​
อารีย์วรรณ​   ชั​ยกิ​ต​ติว​นิช​

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่  ทีม GO​ SENSE​ 10
ประกอบด้วย
ธีร​โชติ​          แตง​เขียว​
ชินกฤต​        ตันอนุชิตติ​กุล​
สิริ​มนต์​        แตง​เขียว​