สรุปผลการแข่งขันกีฬา “โกะ ลีก มัธยม” ประเทศไทย (M-League 2019)

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

คว้าแชมป์หมากล้อมมัธยมลีก 2019

10 สุดยอดนักหมากล้อมรุ่นเยาว์จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน คว้าแชมป์ “โกะ ลีก มัธยม” ประเทศไทย (M-League 2019) รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเมืองไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่หมากล้อมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี 2540 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กีฬาหมากล้อมซึ่งเป็นกีฬาหมากกระดานที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสติปัญญาของผู้เล่น ส่งผลให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมของเยาวชนไทยให้ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับนานาชาติ

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์หมากล้อมมัธยมลีก 2019

สำหรับผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

ระดับดิวิชั่น 1

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ระดับดิวิชั่น 2

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

 

สำหรับรางวัล MVP ยอดเยี่ยมของดิวิชั่น 1 ได้แก่ 
บุคคลชาย ยอดเยี่ยม : นายศิวกร เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
บุคคลหญิง ยอดเยี่ยม : นางสาวมัชฌิมา ขวัญใจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
MVP ยอดเยี่ยมของดิวิชั่น 2 ได้แก่
บุคคลชาย ยอดเยี่ยม : เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
บุคคลหญิง ยอดเยี่ยม : นางสาวบุญธิชา มูลอ้อม โรงเรียนสาธิต”พิบูลบําเพ็ญ” ม.บูรพา