สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ได้นายกคนใหม่ในการเลือกตั้งสมัยที่ 10

สมาคมกีฬา​หมากล้อม​แห่ง​ประเทศไทย​ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564
ณ อาคารซีพีทาวเวอร์  โดยวาระหลักครั้งนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยคนใหม่


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โดยมีวาระการเลือกนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย คนใหม่ หลังจากที่นายกคนเก่า คือคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ มาถึง 9 สมัยติดต่อกัน

ครั้งนี้เป็นสมัยที่ 10 โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ โดยมีเสียงสนับสนุนเกินกว่า2ใน3 ได้แก่ คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ มาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมคนใหม่ (ตำแหน่งเดิม อุปนายก)​