สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in” โดยเชิญนักหมากล้อมมืออาชีพ จำนวน 4 คน จากสมาคมกีฬาหมากล้อม Kansai Ki-in ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาเล่นหมากล้อม หมากชี้แนะ “Teaching Game” ให้แก่นักหมากล้อมไทย ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (อาคารสีลม พาร์ค วิว ชั้น2) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

 

กิจกรรมครั้งนี้มีนักหมากล้อมมืออาชีพมาร่วมทั้งหมด 4 คน ได้แก่ 1. Mr. Ryo Maeda 6p, 2. Ms.Mariko Deguchi 1p, 3. Mr. Hideo Son 5p, 4. Mr. Minhoo Kang 2p และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 1.คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย) 2. คุณวันทนีย์ นามะสนธิ (อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย) 3. Mr. Shi Jin (3p) ผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และนักหมากล้อมไทยเข้าร่วม 20 คน

Gallery Teaching Game By Kansai Ki-in