วิธีการนับลมหายใจ

การนับลมหายใจถือเป็นพื้นฐานสำคัญมาก ในการเล่นหมากล้อม

 1

2

3

5

6