รับสมัคร TU DOME Championship 2023 (KYU WAR)

🥳🥇เรียนเชิญพี่น้องนักหมากล้อมทุกท่านร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมรายการ TU DOME Championship 2023 (KYU WAR)
เปิดรับสมัคร นักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม
แข่งวันอาทิตย์ 29 ตุลาคม แข่ง 1 วัน
ณ ศูนย์การค้า TU DOME (ตรงข้ามธรรมศาสตร์ รังสิต)
🎉🎉Scan QR Code เข้าร่วมกลุ่ม Go Tournament ในโปสเตอร์ หรือกดที่ลิงค์
ใบสมัครแข่งขันงาน TU DOME (ตรงข้ามธรรมศาสตร์ รังสิต)
ในลิงค์มี😊
1.ใบสมัครแข่งขัน
2.ใบตรวจสอบรายชื่อ
3.กำหนดการแข่งขัน
4.กฎ กติกา
5.เงินรางวัล
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️