รับสมัคร The 11th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship

The 11th Ilyo News Cup International Children’s Baduk Championship

การแข่งขันหมากล้อมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดกฎ กติกา และกำหนดการแข่งขัน (The 11th Ilyo News Cup_20220405)

ใบสมัครแข่งขัน (Form – The 11th Ilyo News Cup International Children_s Baduk Championship)

หมายเหตุ : ในการสมัครแข่งขันฯ อาจารย์หรือสถาบันหมากล้อมจะต้องเป็นผู้รวบรวมรายชื่อนักกีฬา และทำการสมัครแข่งขันมาพร้อมกัน ทางสมาคมฯจะติดต่อประสานงานผ่านทางอาจารย์หรือสถาบันหมากล้อมเท่านั้น (ไม่ติดต่อผ่านทางนักกีฬารายบุคคล) ใน Email ขอให้กรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อของอาจารย์ หรือสถาบันหมากล้อมเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการแข่งขัน

ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2565 (สมัครผ่านทางสมาคมฯ)

สมัครผ่านทาง Email : [email protected]

ผู้ประสานงาน คุณภัทรวรรณ ศรีสิงห์

เบอร์โทรติดต่อ 02-071-2901