รับสมัคร Thailand Pair Go Championship 2023

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่นการแข่งขัน ได้แก่
1. Division A : นักกีฬาทั้ง 2 คน ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป
2. Division B : นักกีฬา 1 คนมีฝีมือระดับดั้งขึ้นไป คู่กับนักกีฬาที่มีฝีมือระดับ 1 – 12 คิว
3. Division C : นักกีฬาทั้ง 2 คน ต้องมีฝีมือระดับ 1 – 12 คิว
* ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่นต้องเป็นนักกีฬาหมากล้อมคู่ชาย-หญิง เท่านั้น

ลิงก์สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSl-52XkBFkGcq7R0_8d2myhH894AcS_CGmPLhPFomH4UKdw/viewform?usp=sharing
ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mdxBDQCfN0lu4OMMAyURzwxS79cWsMeRWKpo29S6HD8/edit?usp=sharing

กติกาการแข่งขัน
ใช้ระบบ Swiss System ด้วยโปรแกรม MacMahon
ให้เรียงตามลำดับดังนี้ จำนวนกระดานที่ชนะ(Point) > SOS > SOSOS > Head to head >อันดับของผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นชนะมาที่ไม่ซ้ำกัน
ใช้การนับแต้มแบบญุี่ปุ่น
เวลาหลัก 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
โคะมิ 6.5 แต้ม
การแข่งขันในกระดานแรก หากมาไม่ทันเริ่มแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน (ต้องพร้อมแข่งทั้ง 2 คน)
การแข่งขันในกระดานอื่นๆ หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในกระดานนั้นๆ (ต้องพร้อมแข่งทั้ง 2 คน)
การประท้วงใดๆ ให้หยุดเวลาและยกมือเรียกกรรมการเข้าไปตรวจสอบในทันที ไม่สามารถประท้วงย้อนหลัง
การวางหมากผิดลำดับต้องประท้วงทันที และกรรมการจะตรวจสอบการวางผิดลำดับของหมากปัจจุบันเท่านั้น
บทลงโทษการวางหมากผิดลำดับ ครั้งที่ 1 ปรับ 3 แต้ม ครั้งที่ 2 ปรับ 5 แต้ม และครั้งที่ 3 ปรับแพ้ทันที เมื่อปรับแต้มแล้วจะนับว่าหมากที่วางเป็นลำดับการวางที่ถูกต้อง
เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน
ชนะเลิศ โล่รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Pair Go
รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 3 ใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 4 ใบประกาศนียบัตร

กำหนดการแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566

08.30 – 9.00 น. ชี้แจงกฏ กติกา
09.00 – 10.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
10.30 – 12.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3
14.30 – 16.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
16.00 – 17.30 น. การแข่งขันรอบที่ 5
17.30 – 18.00 น. พิธีมอบรางวัล
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*ผู้ชนะเลิศ Division A ได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ The 33rd International Amateur Pair Go Championship ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2566
1 ธ.ค. 66 เดินทางไป และ check-in (19.00น.)
2 ธ.ค. 66 PGPP Meeting, การแข่งขันรอบ 1-2 และ Goodwill Game
3 ธ.ค. 66 การแข่งขันรอบที่ 3-5 และพิธีมอบรางวัล
4 ธ.ค. 66 Check-out (11.00น.)
โดยทางเจ้าภาพสนุนที่พักและอาหาร โดยนักกีฬาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง

รายละเอียดการแต่งกาย
– Goodwill game ให้นักกีฬาแต่กายด้วยเครื่องแต่งกายประจำชาติ
– การแข่งขันรอบที่ 1-5 ให้นักกีฬาชาย สวมชุดสูท/แจ็คเก็ต โดยสวมเสื้อเชิ้ตข้างในพร้อมผูกเนกไท กางเกงแสล็ค รองเท้าหนัง(หรือผ้าใบที่ดูสุภาพ เช่นผ้าใบสีดำ) ให้นักกีฬาหญิง แต่งกายด้วยชุดสุภาพ(ชุดที่ดูเป็นทางการ)
* ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ