รับสมัคร PHETCHABURI-PCK GO OPEN 2023

การแข่งขัน PHETCHABURI-PCK Go Open 2023

 

ประเภทการแข่งขัน

1.Low Dan(รับไม่เกิน 16คน)

2.1 Dan(รับไม่เกิน 16คน)

3.High Kyu(รับไม่เกิน 16คน)

4.Low Kyu(รับไม่เกิน 16คน)

5.Pre-low Kyu(รับไม่เกิน 16คน)

6.Friendship 13X13

6.1 รุ่นอายุไม่เกิน8ปี(รับไม่เกิน 16คน)

6.2 รุ่นอายุไม่เกิน12ปี (รับไม่เกิน 16คน)

6.3 รุ่นไม่จำกัดอายุ (รับไม่เกิน 16คน)

7.Friendship 9X9

7.1 รุ่นอายุไม่เกิน8ปี(รับไม่เกิน 16คน)

7.2 รุ่นอายุไม่เกิน12ปี (รับไม่เกิน 16คน)

7.3 รุ่นไม่จำกัดอายุ (รับไม่เกิน 16คน)

หมายเหตุ : การแข่งขันในประเภท Dan มีการคิด Gat Point

รางวัล

Low Dan

ชนะเลิศ 3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง 1,500บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศลำดับที่1-5

 

1Dan

ชนะเลิศ 2,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง1,500 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง 1,000บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศลำดับที่1 – 5

 

High KyuLow Kyuและ Pre-low Kyuแต่ละประเภท

ชนะเลิศ 1,500 บาท,

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง1,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง 500บาท

พร้อมถ้วยเกียรติยศลำดับที่1-5

 

Friendship13X13และ Friendship 9X9แต่ละประเภท

อันดับ1-3 จะได้เงินรางวัล 500บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ

แพ้1กระดานได้เหรียญทอง

แพ้2กระดานได้เหรียญเงิน

แพ้3กระดานได้เหรียญทองแดง

 

วิธีการสมัคร

https://docs.google.com/document/d/10DwbQIgfHPQ0cUQ8EZcPCZ1CBVrYXACp0VuEhxSbPnM/edit?usp=sharing

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทยสาขาเพชรไพบูลย์พลาซ่าเพชรบุรีเลขที่บัญชี 8662028321นายอัญชนะ พานิช

ค่าสมัคร 500 บาท ทุกประเภท