รับสมัครแข่งขัน SAT Virtual Sport New Normal Games

SAT Virtual Sport New Normal Games

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในรายการ SAT Virtual Sport New Normal Games ทำการแข่งขันวันที่ 14 – 17 ต.ค. 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  11 ตุลาคมเวลา 18.00 น.

สมัครแข่งขันประเภทบุคคลชาย

https://forms.gle/w4831CNAc8kBXxDz6

 

สมัครแข่งขันประเภทบุคคลหญิง

https://forms.gle/LM2dSuo6Py34Ldsw7

 

สมัครแข่งขันประเภททีมชาย

https://forms.gle/PdHJ22cBVGGHi7Te7

 

สมัครแข่งขันประเภททีมหญิง

https://forms.gle/KMhKqeT2uwNaY1ir7

 

ตรวจสอบรายชื่อประเภทบุคคล

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oh2sxlrK1rdBA_wHthaWsetXfVnitDXwrKMDY1gMFFA/edit#gid=1583707074

 

ตรวจสอบรายชื่อประเภททีม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oh2sxlrK1rdBA_wHthaWsetXfVnitDXwrKMDY1gMFFA/edit#gid=321211853

  

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน SAT

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

13.00 – 15.00 น.                                ประชุมผู้จัดการทีม (ทุกประเภทการแข่งขัน) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

09.00 – 10.00 น.                                นักกีฬาลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Zoom

10.00 – 12.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 1 บุคคลชาย บุคคลหญิง

12.00 – 13.00 น.                                พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 2 บุคคลชาย บุคคลหญิง

15.30 – 17.30 น.                                การแข่งขันรอบที่ 3 บุคคลชาย บุคคลหญิง

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

09.30 – 10.00 น.                                นักกีฬาลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Zoom

10.00 – 12.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 4 บุคคลชาย บุคคลหญิง

12.00 – 13.00 น.                                พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 5 บุคคลชาย บุคคลหญิง

15.30 – 17.30 น.                                การแข่งขันรอบที่ 6 บุคคลชาย บุคคลหญิง

17.30 – 18.00 น.                                สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคล

 

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

09.00 – 10.00 น.                                นักกีฬาลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Zoom

10.00 – 12.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 1 ทีมชาย ทีมหญิง

12.00 – 13.00 น.                                พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 2 ทีมชาย ทีมหญิง

15.30 – 17.30 น.                                การแข่งขันรอบที่ 3 ทีมชาย ทีมหญิง

 

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

09.30 – 10.00 น.                                นักกีฬาลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Zoom

10.00 – 12.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 4 ทีมชาย ทีมหญิง

12.00 – 13.00 น.                                พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น.                                การแข่งขันรอบที่ 5 ทีมชาย ทีมหญิง

15.30 – 17.30 น.                                การแข่งขันรอบที่ 6 ทีมชาย ทีมหญิง

17.30 – 18.00 น.                                สรุปผลการแข่งขันประเภททีม

 

รูปตัวอย่างมุมกล้อง Zoom

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-071-2911, 02-071-1847 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย