รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกคือ โหวตเลือกประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยครั้งต่อไปได้

คุณสมบัติ :
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. มีระดับฝีมือตั้งแต่ 1 ดั้งขึ้นไป หรือเป็นผู้ฝึกสอนหมากล้อมตามสถานศึกษาต่างๆ ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ