รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย


ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิก รอบแรก ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่ครับ
 
คุณสมบัติ :
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. มีระดับฝีมือตั้งแต่ 1 ดั้งขึ้นไป หรือเป็นผู้ฝึกสอนหมากล้อมตามสถานศึกษาต่างๆ ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ