ผลประกวดคำขวัญ หัวข้อ “หมากล้อมกับโควิด19”

ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดนนทบุรี Go Family ประกาศผลการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “หมากล้อมกับโควิด19” โดยมีผู้สนใจส่งคำขวัญประกวดทั้งสิ้น 147 ท่าน

 

ผู้ชนะเ่ลิศการประกวดคำขวัญ ได้แก่น้องภูริช  ชื่นชัยกิจ โดยคำขวัญมีดังนี้

“เล่นหมากล้อม พร้อมอยู่บ้าน ช่วยชาติไทย จากภัยโควิด”