ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร “หมากล้อมกับปรัชญาการดำเนินชีวิตและบริหารธุรกิจ”


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Executive Go Club และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดอบรมหมากล้อมในหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งจะฝึกอบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณกมล สันติพจนา โทร. 02-071-9070 E-mail: kamonsan@cpall.co.th