ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Pair GO ของ World Pair Go Association และ Japan Pair Go Association


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม Pair Go  ของทาง World Pair Go Association และ Japan Pair Go Association เนื่องด้วยในปี 2020 มีการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ทาง World Pair Go Association และ Japan Pair Go Association จึงมีแผนเตรียมการจัดแข่งขัน Pair GO รายการใหญ่ในปีดังกล่าว

ทั้งนี้ จึงมีการวางแผนจัดแข่ง Pair GO โดยมีระบบ Handicap Tournament ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ณ กรุงโตเกียว โดยจะมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 150 คู่ จากทั่วโลก  ซึ่งจะมีการเชิญนักกีฬา Pair GO จากประเทศสมาชิก (World Pair GO Association) เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬา Pair Go ให้รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ

โดยจุดประสงค์ในการใช้ระบบ Handicap Tournament เพื่อความสนุก และ ความเท่าเทียมกันระหว่างคู่ที่แข่งขัน   จึงต้องมีระบบการคิดคะแนนในมาตราฐานเดียวกัน โดยทาง Japan Go Association ได้เชิญให้นักกีฬาประเทศสมาชิกใช้โปรแกรมการเล่นที่มีชื่อว่า “Pandanet” เพื่อที่จะสามารถคำนวณคะแนนที่แม่นยำ และอยู่ภายใต้มาตราฐานเดียวกัน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการ “Pandanet” ฟรีได้ที่  PANDA NET