ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 17th World Students Go Oza Championship


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการแข่งขันหมากล้อม the 17th World Students Go Oza Championship ในวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เข้าร่วมการแข่งขันคลิก…