ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 23rd Panda Cup Internet World Amateur Go Tournament


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม The 23rd Panda Cup Internet World Amateur Go Tournament ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว

รายละเอียดการแข่งขัน

ชื่อการแข่งขัน The 23rd Pandanet Cup Internet World Amateur Go Tournament
ผู้จัดแข่ง Pandanet Inc.
สปอนเซอร์ The International Go Federation
ผู้ร่วมมือ World Pair Go Association

การแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภท
Main Class
A Class (1D – 5D)
B Class (1k – 5k)
C Class (6k – 10k)
D Class (11k – )

สามารถสมัครและตรวจสอบรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง https://www.pandanet.co.jp/event/iwag2018/index_e.htm