ประกาศผลคะแนน GAT Point (7 ก.พ. 63)

คลิ๊กที่ภาพด้านบน หรือ ที่นี่ เพื่อ Download ตารางผลคะแนน GAT Point

หากตรวจพบผลคะแนนไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-0712910 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย