ประกาศคะแนน GAT POINT การแข่งขัน TGA GO TOURNAMENT และ การแข่งขันคัดตัว The 19th Hanwha Life

ประกาศคะแนน GAT POINT การแข่งขัน TGA GO TOURNAMENT และ การแข่งขันคัดตัว The 19th Hanwha Life