กระบวนท่าตบตะล่อม (Slapping) ลักษณะเหมือนเอามือกวาดรวบ

รูป 1

          อย่างเช่นรูป 1 ขาวถูกดำตัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ขาวต้องพยายามจับกินดำ 3 เม็ดให้ได้ไม่เช่นนั้นหายนะแน่ แต่หากเรารู้จักหมากเด็ดกระบวนท่านี้ จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้ เช่น

 รูป 2

          รูป 2 ขาวสามารถจับกินดำได้แน่นอนอย่างน้อย 2 เม็ดทำให้สามารถเชื่อมถึงกันได้เหมือนในรูป 3 และ รูป 4

รูป 3

รูป 4

***ข้อสังเกตนะ ปกติ Slapping จะใช้คู่กับ Loose Ladder และ Net ครับ