จบเกมอย่างไร?

เมื่อแบ่งพื้นที่กันเรียบร้อย เราจะต้องทำการนับคะแนน ของผู้เล่นทั้ง 2 ฝั่ง ใครมีแต้มเยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะ

เมื่อแบ่งพื้นที่กันเรียบร้อย เราจะต้องทำการนับคะแนน ของหมากทั้ง 2 ฝั่ง ใครมีแต้มเยอะกว่าเป็นฝ่ายชนะ

หลักการจบเกมง่ายๆ 3 ข้อ

1. แนวกำแพงของหมากทั้ง 2 ฝั่ง ต้องชนกันสนิท

2. ตามแนวกำแพงของทั้ง 2 ฝั่ง จะต้องไม่มีจุดอาตาริกัน

3. ทั้ง 2 ฝั่ง ไม่มีจุดไหนที่สามารถเพิ่มหรือลดแต้ม กันได้อีกแล้ว

1 2