ครบรอบ 3 ปี ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ประธานชมรมและเลขานุการชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของชมรมครู และขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของชมรมครูในปีต่อๆไป

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากรประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ดร.มติ ทาเจริญศักดิ์ เลขานุการชมรมครูหมากล้อม ได้เข้าพบคุณ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 ได้แก่ กิจกรรมการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม, การเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดการแข่งขันรายการ ๙ x ก้าว Go Tournament ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การอบรมหมากล้อมพนักงานภายในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน, การจัดการแข่งขัน Triple Go New Gen Challenger 2018 ภายใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และ

การอบรมกรรมการผู้ตัดสินให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครองตลอดจนผู้เล่นหมากล้อมครู อาจารย์ บุคคลทั่วไป บริษัทต่างๆเป็นวงกว้าง และได้ขอคำแนะนำจากท่านนายกสมาคมถึงแนวทางต่างๆและกิจกรรมที่ทางชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยที่จะทำขึ้นในปีต่อไปเป็นเวลากว่า2ชม โดยก่อนกลับประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนชมรมครูหมากล้อม มอบเข็มกลัดชมรมครูให้กับท่านนายกสมาคม สุดท้ายท่านนายกสมาคม ได้กล่าวขอบคุณชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยและคณะทำงานที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัวและทำงานอย่างหนัก เพื่อสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง