ขอเชิญสมัครแข่งขัน Si Racha GO Burapha Championship 2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม “Si Racha GO Burapha Championship 2023” วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศรีราชา

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม “Si Racha GO Burapha Championship 2023”
วันที่ 21 ตุลาคม 2566
ณ. ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา
1. การแข่งขันแบ่งเป็น 12 ประเภท
1.1. ประเภท High Dan (ระดับฝีมือ 4-6 ดั้ง)
1.1.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.1.2. ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.2. ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง)
1.2.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.2.2. ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.3. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) ( 2 สาย)
1.3.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.3.2. ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ

1.4. ประเภท Standard A (ระดับฝีมือ 1-2 คิว)
1.4.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.4.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.5. ประเภท Standard B (ระดับฝีมือ 3-4 คิว)
1.5.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.5.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.6. ประเภท Standard C (ระดับฝีมือ 5-6 คิว)
1.6.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.6.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.7. ประเภท Standard D (ระดับฝีมือ 7-8 คิว) ( 2 สาย)
1.7.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.7.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

1.8. ประเภท Standard E (ระดับฝีมือ 9-12 คิว) ( 3 สาย)
1.8.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.8.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.8.3. กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2546)

1.9. ประเภท Standard F (ระดับฝีมือไม่ถึง 12 คิว)
1.9.1. ใช้กระดาน 13*13 ในการแข่งขัน
1.9.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.9.3. กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2546)

1.10. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 8 ปี (2558) ( 3 สาย)
1.10.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.10.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 6 รอบ

1.11. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี (2554) ( 3 สาย)
1.11.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.1 1.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 6 รอบ

1.12. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 20 ปี (2546) ( 2 สาย)
1.12.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.12.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 6 รอบ

แบบฟอร์มรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

กำหนดการแข่งขัน