ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากลัอม Si racha GO Friendship 2022

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากลัอม Si racha GO Friendship 2022

การแข่งขันหมากล้อม Si racha GO Friendship 2022 จะจัดการแข่งขันในวันที่ 9 มกราคม 2565ณ.Si Racha Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลศรีราชา

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม “Si racha GO Friendship 2022”
วันที่ 9 มกราคม 2565
ณ. ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา

1. การแข่งขันแบ่งเป็น 10 ประเภท
1.1. ประเภท Fourth Dan (ระดับฝีมือ 4 ดั้ง)
1.1.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.1.2. ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที มีเบียวโยมิ 30 วินาที 1ครั้ง แข่งขัน 3 รอบ
1.2. ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง)
1.2.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.2.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ
1.3. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) ( 2 สาย)
1.3.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.3.2. ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 4 รอบ
1.4. ประเภท Standard A (ระดับฝีมือ 1-2 คิว)
1.4.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.4.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.5. ประเภท Standard B (ระดับฝีมือ 3-4 คิว)
1.5.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.5.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.6. ประเภท Standard C (ระดับฝีมือ 5-6 คิว)
1.6.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.6.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.7. ประเภท Standard D (ระดับฝีมือ 7-8 คิว) ( 2 สาย)
1.7.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.7.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.7.3. กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2545)
1.8. ประเภท Standard E (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) ( 2 สาย)
1.8.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.8.2. ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.8.3. กำหนดอายุไม่เกิน 20 ปี (2545)
1.9. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี ( 3 สาย)
1.9.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.9.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ
1.10. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 18 ปี
1.10.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.10.2. ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ แข่งขัน 5 รอบ

2. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System จำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
3. แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
3.1. กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
3.2. กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1. ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
4.2. เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
4.3. ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินลำดับได้ในระบบปกติได้
4.3.1. กรณีที่พบกันในการแข่งขันให้ใช้ผลการแข่งขันนั้นตัดสิน (Head to Head)
4.3.2. กรณีที่ไม่พบกันในการแข่งขัน ให้ใช้วิธีดุผลชนะคู่แข่งขันที่อันดับดีที่สุด เพื่อจัดลำดับการแข่งขัน
4.4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
6. การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
8. ห้ามนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ในขณะแข่งขันอย่างเด็ดขาด
9. ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในรายการที่เปิดรับสมัครทั่วไป(GO Open)หรือสมาคมร่วมจัดการแข่งขันแล้ว ต้องลงในรุ่นที่สูงขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นรุ่น Standard A ที่ได้รางวัลไม่เกิน 2 ปี
10. การกำหนดรุ่นในการแข่งขันให้ยึดวันที่สมัคร
11. การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาทุกคนต้องปฏิบัติมาตรรองรับสถานการณ์โควิค ทุกประการ

12. วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
12.1. เช็คจำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
12.2. โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ศรีราชา เลขบัญชี 116-1-53597-0 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี โดยนางพัชรี มูลอ้อม
12.3. ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
13. หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม
14. อัตราค่าสมัคร
14.1. ประเภท 4 Dan คนละ 700 บาท
14.2. ประเภท Low Dan คนละ 500 บาท
14.3. ประเภท Standard คนละ 400 บาท
14.4. ประเภท Friendship คนละ 300 บาท

 

รายละเอียดของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อม
Si Racha GO Friendship 2022

1. ประเภท Fourth Dan (8)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 5,000 บาท
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

2. ประเภท Low Dan (16)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 4,000 บาท
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

3. ประเภท One Dan (16)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 3,000 บาท
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

4. ประเภท Standard A (32)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 2,000 บาท
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

5. ประเภท Standard B (32)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,500 บาท
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

6. ประเภท Standard C (32)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

7. ประเภท Standard D (32)
a. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 500 บาท
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จำนวน 1 ใบ
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

8. ประเภท Standard E (32)
a. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

9. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี (2553) (32)
a. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

10. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 18 ปี (2547) (32)
a. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
b. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
c. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
d. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม
Si Racha GO Friendship 2022
วันที่ 9 มกราคม 2565
ณ. Si Racha Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา

• ลงทะเบียน 8.00 – 8.30 น.
• พิธีเปิดการแข่งขัน 8.30 – 9.00 น.

ประเภท Fourth Dan
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 11.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 11.30 – 13.30 น.
o พักกลางวัน 13.30 – 14.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 14.30 – 16.30 น.

ประเภท Low Dan
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.50 – 12.20 น.
o พักกลางวัน 12.20 – 13.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 13.30 – 15.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 15.10 – 16.40 น.

ประเภท Standard
o แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.10 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 10.20 – 11.30 น.
o พักกลางวัน 11.30 – 12.30 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 12.30 – 13.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 4 13.50 – 15.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 5 15.10 – 16.20 น.

o พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 17.00 – 17.30 น.

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม
Si Racha GO Friendship 2022
วันที่ 9 มกราคม 2565
ณ. Si Racha Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา

• ลงทะเบียน 9.00 – 9.30 น.

ประเภท Friendship
o แข่งขันรอบที่ 1 10.00 – 10.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 2 11.00 – 11.40 น.
o .พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.
o แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 13.40 น
o แข่งขันรอบที่ 4 14.00 – 13.40 น.
o แข่งขันรอบที่ 5 15.00 – 15.40 น.

• พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน 16.00 – 17.00 น.