ขอเชิญสมัครร่วมการแข่งขันหมากล้อมในงาน World Hobby Fest Go Tournament 2023

 

 

ข้อมูลรายละเอียดงานแข่งขัน
WORLD HOBBY FEST GO TOURNAMENT 2023
วันที่ 18-19 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตและเดอะฮับ รังสิต

 

 

ประเภทการแข่งขัน

รุ่น LOW DAN รับสมัคร 32 คน
รุ่U ONE DAN รับสมัคร 32 คน
รุ่น HIGH KYU รับสมัคร 64 คน
รุ่น LOW KYU รับสมัคร 64 คน
รุ่น PRE LOW KYU รับสมัคร 120 คน
รุ่u Friendship รับสมัคร 120 คน

ทุกรุ่นจำนวนรอบแข่งขัน 4+1 รอบ

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 56,000บาท

ค่าสมัคร
รุ่นดั้ง 500 บาท
รุ่นคิว 400 บาท

รางวัลการแข่งขันเงินรางวัล รุ่น LOW DAN (1-3 ดั้ง)
ที่ 1  7,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 2 4,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 3 2,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 4-8 500 บาท พร้อม เกียรติบัตร
รวม 15,500 บาท

เงินรางวัล รุ่น ONE DAN
ที่ 14,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 2 2,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 3 1,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 4-8 500 บาท พร้อม เกียรติบัตร
รวม 9,500 บาท

เงินรางวัล รุ่น HIGH KYU (1คิว-4คิว)
ที่1 3,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 2 2,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 3 1,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 4-8 500 บาท เกียรติบัตร
รวม 8,500 บาท

เงินรางวัล รุ่น LOW KYU (8คิว-7คิว)
ที่ 12,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 2 1,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 3500 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 4-8 เกียรติบัตร
รวม 3,500 บาท

เงินรางวัล รุ่น PRE LOW KYU (ไม่เกิน 9 คิว)
ที่ 1 2,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 2 1,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 3 500 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล
ที่ 4-8 เกียรติบัตร
รวม 3,500 บาท

รางวัล รุ่น Friendship
ชนะ 4 กระดานขึ้นไป เหรียญทอง
ชนะ 3 กระดาน เหรียญเงิน
ชนะ 2 กระดาน เหรียญทองแดง

สมัครโดยตรงผ่าน Scan QR Code ที่รูป Poster
โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี
นายจักรกฤษณ์ จันทร์แฉล้ม
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 111-5 -08753-7
หมดเขตรับสมัคร ศ. 17 มีนาคม 2566

กฎ กติกา การแข่งขัน World Hobby Fest. Go tournament 2023
1.ใช้การแข่งขันแบบ Swiss System จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่ง
ขัน โดยยึดระบบ 4+1 เกม ถ้าตัดสินหาผู้ชนะได้ใน 4 รอบ จะไม่มีรอบที่ 5

2.ใช้การนับแต้มแบบญี่ปุ่น โคมิ6.5 สำหรับกระดาน 19*19,โคมิ 3.5 สำหรับกระดาน 9*9

3.ใช้วิธีการเสี่ยงทายหมากเพื่อเลือกสีหมาก สำหรับทุกรอบการแข่งขัน

4.เมื่อปล่อยมือจากเม็ดหมากแล้ว จะถือว่าหมากนั้นเป็นการเดินไปแล้วในทุกกรณีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5.ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาทีสำหรับกระดาน 19*19 หากเวลาหมดจะถูกปรับแพ้เวลาทันที หรือหากมีการวางหมากเพื่อกินเวลาฝ่ายตรงข้าม ให้ยกมือบอกผู้ตัดสินมาชี้ขาดบนกระดานได้ โดยคำตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

6. หากมาสายเกินกว่า 15 นาทีจะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น ๆ

7.ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมืออิเล็คโทรนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะทำการแข่งขัน หากมีการใช้จะทำการปรับแพ้ในรอบนั้น ๆ

8. ห้ามส่งเสียงดัง หรือตบนาฬิกาเสียงดังในเชิงยั่วยุ หรือรบกวนสมาธิของคู่แข่งขัน โดยจะมีการตักเตือนก่อนในครั้งแรก และหากยังคงทำผิดอีกครั้งจะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น ๆ

9. กติกาเรื่องการแจ้งผลและตรวจสอบผล ให้นักกีฬาตรวจสอบผลการ
แข่งขันในแต่ละรอบที่จบไปแล้ว ก่อนการเริ่มการแข่งขันของรอบต่อไป หากแจ้งหลังประกาศเริ่มแข่งขัน ให้ใช้ผลตามนั้น
แต่หากแจ้งแก้ไขก่อนการแข่งขันทางเจ้าหน้าที่เทคนิคจะสามารถปรับแก้ไขได้ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะทำการจับคู่แข่งขันใหม่

10.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

“Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา”

กำหนดการ วันที่ 18 มีนาคม 2566
08.30u. เริ่มกระดานแรก
10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน WORLD HOPBY FESTGO TOURNAMENT 2023

10.30 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 2

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 3

14.30 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 4

16.00 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 5 (ถ้ามี)

17.30 น. พิธีการมอบรางวัล

รุ่นที่แข่งขันในวันนี้
รุ่น ONE DAN
รุ่น Friendship

 

กำหนดการ วันที่ 19 มีนาคม 2566
08.30u. เริ่มกระดานแรก

10.00 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 2

11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 3

14.30 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 4

16.00 น. เริ่มแข่งกระดานที่ 5 (ถ้ามี)

17.30 น. พิธีการมอบรางวัล และพิธีปิด

รุ่นที่แข่งขันในวันนี้

รุ่น LOW DAN รับสมัคร
รุ่น HIGH KYU รับสมัคร
รุ่น LOW KYU รับสมัคร
รุ่น PRE LOW KYU