ขอเชิญสมัครการแข่งขันหมากล้อมย่าโม โอเพ่น ครั้งที่ 16

จะจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช HALL1.

ลิ้งค์สมัคร https://forms.gle/UT2GXoJa277L2zyZ8

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1Cgd7ZG2UpwxIM1tLjuE95IwJNlRMvezA/view?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IKsYHX9ZXuRxsBjFOXgaIf9sQ-Haj9FmiMLW4qBdYGw/edit?usp=sharing