การแข่งขัน Robinson x Buddy Go Tournament 2023 และผลการแข่งขัน

เปิดศึกชิงเจ้าหมากล้อมสนาม สมุทรปราการ

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ร่วมกับสถาบันสอนหมากล้อมบัดดี้โกะ จับมือพันธมิตร เปิดสนามแข่งหมากล้อม Robinson x Buddy Go Tournament 2023 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ มีนักหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน

 

โดยคุณสุวิจักขณ์  จังลักษมี ผู้อำนวยการสถาบันสอนหมากล้อม บัดดี้โกะ กล่าวต้อนรับนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติ

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณสิริพัชร์  โยธาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ กล่าวเปิดการแข่งขันและมอบรางวัล รุ่น Low Dan และ 9-12 คิวในครั้งนี้

ผลการแข่งขันRobinson x Buddy Go Tournament 2023

ประเภท Low Dan (ระดับฝีมือ 1-2 ดั้ง)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พิริยะ  เย็นบำรุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิชญ์  ลิ้มรัชตามร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ณัฐภัสสร์  สุยะนันทน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศรีภูมิ  สาครตระกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ปรัชญา  ธรรมบุตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ปัญญ์  ล้วนวิเศษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ พลพีระเดช  เหล่าโภคทรัพย์

 

ประเภท ระดับฝีมือ 1-2 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กรณ์  ตะวันแสงอร่าม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จุฬาลักษณ์  ปลอดในเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภูดิส  สหกิจภิญโญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วิฬ  วิไลชนม์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ศุภกร  พรหมทวีพูน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ฐิรพรรษ  ทองโพธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ รพีพงศ์  สิทธิเวชสวรรค์

 

ประเภท ระดับฝีมือ 3-4 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อภิวัชร์  แย้มยี่สุ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐริกา  บุญชื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อรกัญญ์ญาณ์  ฉัตรชัยพลรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สุธีรา  ลิ้มรัชตามร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ พัสทัศน์  สินธพสิริพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ พิชายาภรณ์  เหล่าโภคทรัพย์

 

ประเภท ระดับฝีมือ 5-6 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปกรณ์  วิจิตรชัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธนภณ  ยมจินดา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ประดิทรรศร์  ผละประเสริฐ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อัศวิณ  ดีศรีศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เชนชิโร  ทาคิทานิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ พิชญุตม์  เดชะติน

 

ประเภท ระดับฝีมือ 7-8 คิว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พรรค์เพ็ชร์  พานิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ปราชญ์  น้อยเคียง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ตนุภัทร  ทาศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ณัฐฐิรา  กมลตันติโรจน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ธรณสร  รติวาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ฐนันกรณ์  ยังสิริสกุล

 

ประเภท ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่น open (13×13)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปภากร  พนาจารย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศุภวิชญ์  จันทึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อดิศร์อร  ผู้พัฒนพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เจษฎ์  กฤตยานันต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เจตวัฒน์  อรรถการพงษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ธีร์  ไทยะจิตต์วณิชย์

 

 

ประเภท ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (13×13)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จิณณ์  กฤตยานันต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พรรณภัทร์  สิริวัจนานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชินโชติ  เตชะสุภากูร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สิณิตา  ชูชัยศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ จิดาภา  ตันศิริคงคล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ชวภณ  ตั้งษณกุล

 

ประเภท ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่น open (9×9)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภูมิชธิดา ขำสุวรรณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อิมติยาซ สิทธิสาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ศิริกัลยา ชัยโอฬาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ชินธันย์ ธนัทอัศวพงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ณภัทร จริยกชกร

 

ประเภท ระดับฝีมือ 9-12 คิว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (9×9)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สิณิตา ชูชัยศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วีรภัทร์ ก่อเกียรติพิทักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ธีภพ ปรีดากรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กอบุญ กาญจนโกศล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ปาณิสรา ปานบุษราคัม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ ณฐพัชร์ โคมทองสถิตย์