การเพิ่มลมหายใจ

การเพิ่มลมหายใจเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันกลุ่มหมากไม่ให้โดนฝ่ายตรงข้ามจับกิน

การเพิ่มลมหายใจเป็นพื้นฐานสำคัญในการป้องกันกลุ่มหมากไม่ให้โดนฝ่ายตรงข้ามจับกิน

1 2