การล้อมพื้นที่

หมากล้อมเป็นเกมที่แพ้ชนะกันด้วย “พื้นที่”

หมากล้อมเป็นเกมที่แพ้ชนะกันด้วย “พื้นที่”

จุดตัด 1 จุด นับเป็น 1 แต้ม เราควรใช้เม็ดหมากให้น้อยที่สุด ล้อมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

1 2