การต่อรอง(โคะ)

การต่อรอง(โคะ) เป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการห้ามจับกินกลับไปกลับมา

ในลักษณะที่เหมือนเดิมได้ทันที จะต้องเว้นไปเล่นที่อื่นก่อนอย่างน้อย 1 ตา จึงสามารถกลับมาเล่นที่จุดโคะได้

1 2